Coordonator:  Prof. univ. dr. Teodor Repciuc

Înscrieri: până la 30.09.2013

Discipline de studiu:

 • Managementul conflictelor
 • Medierea şi profesia de mediator autorizat în România
 • Procesul de mediere
 • Comunicarea interpersonală în mediere şi în negociere
 • Retorică şi argumentare în mediere și negociere
 • Organizarea activităţii de mediator și redactarea documentelor
 • Tehnici de negociere şi mediere
 • Medierea în materie civilă
 • Medierea în cauze penale
 • Bariere de comunicare în rezolvarea conflictelor interpersonale
 • Comunicarea nonverbală în mediere şi negociere
 • Comunicarea publicitară a mediatorului şi a formatorului de mediatori
 • Cultură și comunicare în mediere și negociere
 • Rezolvarea paşnică a diferendelor internaționale
 • Comunicarea interculturală în mediere şi negociere
 • Gestionarea comunicării in situaţii de criză

Personal didactic:

 • Prof. univ. dr. Alexandru ȚICLEA rectorul UEB)
 • Prof. univ. dr. Teodor REPCIUC (director al programului de master)
 • Prof. univ. dr. Petre BUNECI (Decanul Facultății de Drept)
 • Prof. univ. dr. Ioan GRIGA
 • Prof. univ. dr. Constantin STROE
 • Prof. univ. dr. Odette ARHIP
 • Conf. univ. Constantin HARIUC (decanul Facultății de Științele Comuicării)
 • Conf. univ. Adela FEKETE
 • Conf. univ. Aurelian GHERGHE
 • Lect. univ. Merima PETROVICI
 • Lect. univ. Cleopatra DRIMER
 • Lect. univ. Margareta FLEȘNER (director al Departamentului de comunicare și relații publice)
 • Lect. univ. Irina RĂDULESCU
 • Dr. Marius DIAMESCU
 • specialiști ai Consiliului de Mediere (Dorin BĂDULESCU, dr. Zeno ȘUȘTAC, lect. dr. Claudiu IGNAT ș.a.)

Masteratul se află în curs de avizare de către Consiliul de Mediere

Înscrierile se fac la sediile Universității Ecologice din București din Bd.Vasile Milea, nr.1G, Bucuresti, Sector 6, (zona Grozavesti, Tel. (021)-316.79.31; (021)-316.79.32, Fax: (021)-316.63.37 si din str.Franceza, nr.22, Bucuresti, Sector 3, Tel. (021)-312.12.50; Fax: (021)-315.77.30.

Taxa de studii: 2.300 lei/an de învățământ; Taxa de înscriere: 100 lei,

Alte detalii: 

Prof. univ. dr. TEODOR REPCIUC, Directorul programului de studii universitare de master "Mediere, negociere și comunicare în rezolvarea conflictelor" (Universitatea Ecologică din București)

Groups: