Programul de master "Mediere, negociere şi comunicare în rezolvarea conflictelor" se desfășoară în cadrul Facultății de Științele Comunicării a Universităţii Ecologice din Bucuresti (în localul din zona Grozăveşti, Bd. Vasile Milea nr. 1G).

Pentru anul de invatamant 2014-2015, programul respectiv de master este acreditat prin Hotărârea 582/2014 a Guvernului României.

Discipline predate: tehnici de negociere si mediere; managementul conflictelor în cadrul organizaţiilor; medierea si profesia de mediator; procesul de mediere;  gestionarea paşnică a conflictelor internaționale; aspecte interculturale ale conflictualităţii; medierea in cauze civile şi penale; comunicarea interpersonală în mediere și negociere;  bariere de comunicare în rezolvarea conflictelor; gestionarea comunicării in situații de criză și conflict; comunicare nonverbală în mediere si negociere; comunicare şi negociere în medierea conflictelor economice; retorică si argumentare în mediere şi negociere; comunicarea publicitară a mediatorullui şi a formatorului de mediatori; strategii de securitate.

Directorul programului de master: Prof. univ. dr. Teodor REPCIUC

 

 

Upload