Legea nr. 111/1996 republicata 2006, privind desfasurarea in siguranta, reglementarea, autorizarea si controlul activitatilor nucleare http://www.dreptonline.ro/legislatie/lege_activitatilor_nucleare.php

 

Link-uri utile

Despre radioactivitate http://www.agentianucleara.ro/?page_id=68

Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare www.cncan.ro

Agentia Nucleara http://www.agentianucleara.ro

LEGE Nr. 360 din 13 decembrie 2005 privind plata obligaţiilor financiare pe care România le are faţă de Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA);

LEGE Nr. 703 din 3 decembrie 2001 privind răspunderea civilă pentru daune nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.

LEGE Nr. 100 din 19 iunie 2000 pentru ratificarea Protocolului dintre România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică, adiţional la Acordul dintre Republica Socialistă România şi Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică pentru aplicarea garanţiilor în legătură cu Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, semnat la Viena la 11 iunie 1999.

LEGE Nr. 105 din 16 iunie 1999 pentru ratificarea Convenţiei comune asupra gospodăririi în siguranţă a combustibilului uzat şi asupra gospodăririi în siguranţă a deşeurilor radioactive, adoptată la Viena la 5 septembrie 1997.

LEGE Nr. 111 din 10 octombrie 1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

LEGE Nr. 43 din 24 mai 1995 pentru ratificarea Convenţiei privind securitatea nucleară, adoptată la Viena la 17 iunie 1994;

ORDONANŢE

ORDONANŢA GUVERNULUI nr. 7 din 30 ianuarie 2003 privind utilizarea in scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare

ORDONANŢA GUVERNULUI Nr. 11 din 30 ianuarie 2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 205 din 4 decembrie 2008 privind plata costurilor naţionale de participare la proiectele din cadrul Programului de cooperare tehnică cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA)

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1437 din 18 noiembrie 2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale Agenţiei Nucleare şi pentru Deşeuri Radioactive.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1080 din 5 septembrie 2007 privind modul de constituire şi gestionare a resurselor financiare necesare gospodăririi în siguranţă a deşeurilor.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 643 din 20 iunie 2007 privind aprobarea Strategiei de selectare a investitorilor pentru realizarea unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 890 din 29 iulie 2003 privind aprobarea “Foii de parcurs din domeniul energetic din România”, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1627 din 23 decembrie 2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 437 din 30 aprilie 2002 privind constituirea Comisiei interministeriale pentru reluarea şi finalizarea lucrărilor privind unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr. 1259 din 7 noiembrie 2002 privind aprobarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear în România şi a Planului de acţiune pentru implementarea acestei strategii.

ORDINE

ORDIN nr. 400 din 13 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor privind depozitarea la suprafata a deseurilor radioactive.

ORDIN nr. 156 din 14 iunie 2005 pentru aprobarea Normelor privind clasificarea deseurilor radioactive.

ORDIN nr. 844 din 9 august 2004 pentru aprobarea Strategiei nationale pe termen mediu si lung privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitiva si dezafectarea instalatiilor nucleare si radiologice.

ORDIN nr. 56 din 25 martie 2004 privind aprobarea Normelor fundamentale pentru gospodarirea în siguranta a deseurilor radioactive.

LEGE nr. 378 din 19 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive, precum şi a Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare LEGE

www.cncan.ro

Agentia Internationala pentru Energie Atomica (AIEA) de la Viena   

http://www.iaea.org/

  Societatea Nucleara Europeana (ENS)

Obiectivul Societatii Nucleare Europene este acele de a promova si de a contribui la dezvoltarea stiintei si tehnologiei din domeniul folosirii pasnice a energiei nucleare prin toate mijloacele posibile.

https://rpop.iaea.org/RPoP/RpoP/Content/AdditionalResources/Training/1_TrainingMaterial/index.htm

  Comisia Europeana  

http://ec.europa.eu/index_en.htm

  Agentia pentru Energie Nucleara din cadrul OECD  

http://www.oecd-nea.org/

  Organizatia Vest-Europeana a Organismelor de Reglementare in Domeniul Nuclear 

http://www.wenra.org

  Grupul European al Organismelor de Reglementare a Securitatii Nucleare 

http://www.ensreg.eu/

  Comisia Canadiana pentru Securitate Nucleara  

http://www.cnsc-ccsn.gc.ca/eng/

  Autoritatea Franceza pentru Securitate Nucleara  

http://www.asn.fr/

  Comisia SUA de Reglementare in domeniul Nuclear  

Comisia de Reglementari Nucleare (NRC) este o agentie independenta infiintata prin Legea de reorganizare a energiei din 1974 pentru a rglementa si controla utilizarea in scopuri civile a materialelor nucleare. Misiunea NRC este de a reglementa utilizarea pe plan national a subproduselor, surselor si materialelor nucleare speciale, in scopul de a asigura protectia corespunzatoare a sanatatii si securitatii publicului, asigurarea protectiei si securitatii si protectia mediului.

http://www.nrc.gov

  Autoritatea Norvegiana pentru Radioprotectie  

http://www.nrpa.no/eway/default.aspx?pid=240

  Institutul Coreean pentru Securitate Nucleara 

http://www.kins.re.kr/english/

  Agentia Bulgara de Reglementare in domeniul Nuclear  

http://www.bnra.bg/en

  Autoritatea Ungara pentru Energie Atomica  

http://www.haea.gov.hu/web/v2/portal.nsf/index_en

  Inspectoratul de Stat pentru Regelementare in domeniul Nuclear din Ucraina  

http://www.snrc.gov.ua/nuclear/en

    Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda    

http://www.cne.ro/

  Sucursala Cercetari Nucleare Pitesti  

http://www.nuclear.ro/

  Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara "Horia Hulubei"    

http://www.nipne.ro/

  New training material

New training material on "Prevention of accidental exposure in radiotherapy"

https://rpop.iaea.org/RPoP/RpoP/Content/AdditionalResources/Training/1_TrainingMaterial/index.htm

  Addition of contents

Addition of contents on Radiation protection in PET/CT

https://rpop.iaea.org/RPoP/RPoP/Content/InformationFor/HealthProfessionals/6_OtherClinicalSpecialities/index.htm

Latest literature

https://rpop.iaea.org/RPoP/RPoP/Content/index.htm

Instituții din România

 

 

 

 

Upload